Relaties importeren

Om relaties te importeren ga je als volgt te werk:

  1. klik boven in bij James PRO op ‘Relaties’;
  2. klik rechts op ‘Relaties importeren’;
  3. klik bij bestand op ‘Choose file’ en selecteer het CSV-bestand;
  4. kijk in het CSV-bestand of het scheidingsteken een ‘,’ is of een ';’. Wanneer je een excel-bestand opslaat, is dit meestal ‘;’;
  5. selecteer het scheidingsteken dat van toepassing is op het CSV-bestand;
  6. klik op ‘Relaties importeren’;
  7. koppel de gegevens vanuit het CSV-bestand aan de velden in James PRO;
  8. klik op ‘importeren’.

Zie de bijlage van dit document om een voorbeeld CSV-document te downloaden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.