SPF Record

Indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van je eigen e-mail server kan je uiteraard gebruik maken ven de e-mail server van James PRO. Om aan te geven dat er e-mail wordt verzonden vanaf James PRO is het dan wel wenselijk om onderstaande code op te nemen in het SPF record van het domein waarvandaan de e-mail moet komen.

include: _spf.start.jamespro.nl

Dit zorgt ervoor dat onze servers worden erkend als e-mail servers voor het domein en zodoende zal de e-mail minder snel als spam worden gezien.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.