SPF Record

Indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van je eigen e-mail server kan je uiteraard gebruik maken ven de e-mail server van James PRO. Om aan te geven dat er mail wordt verzonden vanaf James PRO is het dan wel wenselijk om het volgende SPF record toe te voegen aan het domein record waarvandaan de mail moet komen.

include: _spf.start.jamespro.nl

Dit zorgt ervoor dat de mail minder snel als spam zal worden gezien.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.